Fantastiska insatser

Sommar och sol, fortsatt hårt arbete och förhoppningsvis lite ledighet också. Oavsett vilket, kan vi se tillbaka på en senvinter, en vår och en försommar som inte liknar något annat vi varit med om. Åtminstone inte för mig!

En tid med intensiva insatser för alla de som varit involverade i arbetet med coronapandemin ligger bakom oss. Men också framför oss.  Än är pandemin inte över. Och just nu är det dessutom torrt i skog och mark med ökad risk för skogsbränder. Civilförsvarsförbundets medlemmar behövs mer än någonsin.

Det är med stolthet jag sammanfattar alla insatser som gjorts av medlemmar i vårt förbund men också från andra frivilliga försvarsorganisationer. I mars fick vi i Sveriges Civilförsvarsförbund uppdraget att samordna de frivilliga försvarsorganisationernas arbete i frivilliga resursgruppen, FRG. Med stort engagemang har 58 FRG aktiverats i landet och närmare 2 700 personer har bidragit med att bistå invånare i riskgrupper med framförallt mat- och medicininköp, att sprida information och att bemanna kontaktcenter.

Många framgångsrika samarbeten har växt fram mellan kommuner och FRG under denna samhällskris. Och erfarenheterna så här långt visar på värdet av beredskap och resursförstärkning i hela samhället. Det har känts tryggt med så många medlemmar som vi vet levererar i tider av samhällskris. Som organisation har vi fått vara med och göra skillnad för medborgare under dessa månader. På de stora flygplatserna och i lokaltrafiken i Malmö, Göteborg och Stockholm har medlemmar skapat trygghet genom närvaro och att sprida Folkhälsomyndighetens information om covid-19. Dessutom har utbildningar genomförts digitalt under coronapandemin. En samlad uppställning från väldigt många medlemmar ute i distrikt och föreningar. Jag känner mig stolt!

Men än är coronapandemin inte över. Vi måste fortsätta vårt arbete, sprida information och vara vaksamma. Helt enkelt hålla i och hålla ut!

Jag vill tacka var och en av er för fantastiska insatser och önskar en fin sommar,

 

Tomas Warberg
generalsekreterare

 

PS Hjälp gärna till att sprida den samhällsviktiga informationen i länkarna nedan

 

  • Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/sommaren-med-covid-19/

 

  • Krisinformation.se
    Det här gäller i sommar – nytt om inrikes resor och tester för covid-19.

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/sommar-covid19

 

Samlad information till utländska turister i Sverige

https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic

 

  • MSB, annonser mm inför sommaren

https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/informationssatsning-om-det-nya-coronaviruset/material-som-syns-i-satsningen/

 

  • 1177
    Tips om hur man stärker sitt immunförsvar.

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/sa-kan-du-starka-ditt-immunforsvar/