Hårt arbete med gemensamma mål

FRG, Frivilliga resursgruppen, i Arvika, Eda, Säffle och Årjäng har samverkat med sina respektive kommuner under flera kriser de senaste åren.
I denna kortfilm speglar kommunerna och FRG sina arbeten och beskriver framgångsfaktorerna.

Frivilliga Resursgruppen, FRG, finns i många av landets kommuner. De frivilliga resurserna är organiserade i en FRG och hör till någon av de arton frivilliga försvarsorganisationerna. Alla är utbildade, tränade och kvalitetssäkrade för att kunna rycka in när samhällets resurser behöver förstärkas. Sveriges Civilförsvarsförbund utbildar resurserna.