Inrikesministern orienteras

Vid ett möte med inrikesminister Mikael Damberg orienterade Georgios Kontorinis, förbundsordförande, Tomas Warberg, generalsekreterare och Ellinor Bollman, kommunikation, för Sveriges Civilförsvarsförbund, SCF, om läget i de insatser som Sveriges Civilförsvarsförbund gör till följd av coronapandemin.

Bilden: Tomas Warberg, Ellinor Bollman, Mikael Damberg och Georgios Kontorinis på Justitiedepartementet. Foto: Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Civilförsvarsförbund, SCF, fick samordningsansvar för de frivilliga resursgrupperna, FRG:s insatser under coronapandemin. Uppdraget kom från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och handlar om att stödja kommunerna i att hjälpa personer i riskgrupper med bland annat matinköp och att hämta mediciner. Av de 155 kommuner som har en frivillig resursgrupp, FRG, har hittills 57 aktiverat sina grupper som är bemannade med medlemmar från de arton frivilligorganisationerna.

–          Jag vill verkligen tacka för det stora engagemanget och de insatser som Sveriges Civilförsvarsförbund tillsammans med övriga frivilligorganisationer gör för samhället, säger Mikael Damberg, inrikesminister.

Mikael Damberg fick också en uppdatering av informationsinsatsen vid flygplatserna Arlanda och Landvetter, i lokaltrafiken i Stockholm och Göteborg och vid tågstationen i Malmö. Insatsen startade i mitten av mars och har som mål att informera resenärerna om coronaviruset, hur man på bästa sätt skyddar sig och vart man vänder sig för mer information och akut hjälp. Ett informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten delas ut av medlemmar från Civilförsvarsförbund och Lottorna.

–          Det är väldigt positivt att så många kommuner har aktiverat sina frivilliga resursgrupper och vi ser framemot att fler kommuner men även regioner sätter upp FRG som kan bidra i samhällskriser. De extra tio miljonerna som nyligen satsats i de frivilliga försvarsorganisationerna möjliggör att vi kan fortsätta bygga upp FRG till nytta för samhället, säger Georgios Kontorinis, förbundsordförande för Sveriges Civilförsvarsförbund.

 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet