Satsning på ungdomsavdelningar

Sveriges Civilförsvarsförbund, SCF, rekryterar ungdomar i hela landet för att starta upp ungdomsavdelningar. Den 15 augusti hålls en heldagskonferens i Skövde för intresserade ungdomar mellan 15 och 30 år. Konferensen kommer ha fokus på krisberedskap.

Civilförsvarsförbundet vill få in fler ungdomar och unga vuxna för att tillsammans med dem utveckla verksamheten men även för att utbilda de yngre åldersgrupperna i hemberedskap. Därför satsar nu SCF på en central introduktionsdag för potentiella medlemmar mellan 15 och 30 år. Konferensen hålls i Skövde den 15 augusti med maximalt 50 deltagare. SCF står för resor och uppehälle. Rekryteringen till konferensen görs via sociala medier och lokalt med hjälp av landets föreningar. Anmälan till dagen görs till asa.hagelberg@civil.se senast den 15 juni.

Programmet för dagen har som syfte att ge kunskaper i hem- och krisberedskap, hur man förbereder sig, tar ansvar och visar andra omtanke i en krissituation. Krisberedskapslådan är utgångspunkten och målet är att stärka den enskilda individen.

För mer frågor om konferensen, kontakta Åsa Hagelberg, 073-334 44 72 eller asa.hagelberg@civil.se

Under sensommaren kommer också en ungdomsledarutbildning att arrangeras för medlemmar mellan 18 och 30 år. Anmälan till denna tredagarsutbildning är ännu inte öppen men vänd dig med intresseanmälan och eventuella frågor till Åsa Hagelberg, SCF, enligt ovan.