Kommunstyrelsens ordförande bemannar kontaktpunkt

I Haninge kommun med sina 92 000 invånare har man valt att aktivera sin FRG, frivillig resursgrupp, i samband med coronakrisen.

Bilden: Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande i Haninge. Foto: Lars Wasberg

Uppgifterna för de frivilliga är att bemanna stödtelefonen för medborgare i riskgrupp, att handla mat, utföra ärenden och att vara tillgänglig som stöd på telefon. Närmare femtiotalet personer bidrar i arbetet och en av dessa är kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg.

–   Genom att själv ingå i grupperna som besvarar samtal i stödtelefonen får jag god känsla för hur medborgarna har det och vad de vill ha hjälp med. Detta är väldigt viktigt i mitt arbete för kommunen. Dessutom får jag möjlighet att själv hjälpa till som frivillig i tider av samhällskris, säger Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande i Haninge.

Haninge kommun har en aktiv FRG, frivillig resursgrupp, sedan många år tillbaka som bland annat arbetade vid det stora flyktingmottagandet 2015. Arbetet med in- och utslussning av flyktingar föll väl ut och därför aktiverade man gruppen även nu under coronapandemin. Sedan en dryg månad tillbaka bemannar ett trettiotal personer den särskilda stödtelefonen. Man använder sedan en Facebookgrupp för att hjälpa till med inköp och ärenden till medborgarna. Mikael Olergård är FRG-ansvarig och samordnar arbetet.

mikael-olergard
Mikael Olergård, FRG-ansvarig Haninge

–   Vi har tillräcklig bemanning och hittills har vi levererat mat, medicin och lite annat till ett sextiotal medborgare och tagit emot lika många samtal. Dialogen med kommunen funkar bra och vi fick just besked om att arbetet i FRG förlängs till den sista augusti. Det tolkar jag som ett gott betyg, säger Mikael Olergård, FRG-ansvarig.

Meeri Wasberg säger sig vara riktigt nöjd med det arbete som den frivilliga resursgruppen gör och hon säger sig se flera fördelar med ett aktivt FRG. Hon säger:

–   En frivillig resursgrupp är ett sätt att kanalisera både de som vill hjälpa till och de som behöver hjälp! FRG som organisation bidrar med en pedagogik och en beprövad struktur. Så när något extraordinärt inträffar, är det en otroligt viktig tillgång att snabbt kunna aktivera sitt FRG, säger Meeri Wasberg.