Framgångsrikt samarbete i Älvkarleby

Älvkarleby kommuns beredskapsorganisation har övat kontinuerligt vid flera tillfällen de senaste åren och erfarenheterna visar på nyttan med frivilliga insatser.

Efter de stora bränderna i Hälsingland sommaren 2018 diskuterade kommunen att starta en FRG, frivillig resursgrupp. Under våren 2019 pekades FRG-ansvariga ut och sattes i utbildning. 

Bilden: Veronica E Carlsson, FRG-ansvarig levererar mat till den allra första ”kunden” under insatsen.
Foto: privat

–   När coronapandemin spreds i Sverige kunde vi vara snabba att mobilisera vår FRG med Veronica Carlsson och Jonas Norman i spetsen, säger Martin Sahlberg, beredskapssamordnare på Älvkarleby kommun.

Veronica och Jonas kallades in den 18 mars och startade snabbt upp verksamheten med allt från att bygga upp en stab med sambandsfunktion i en källarlokal som kommunen tillhandahåller. De planerade den kommande verksamheten med potentiella scenarier, bemanning, rekrytering av volontärer och inte minst att ta fram och få ut information till invånarna. Ett par dagar senare var de igång med uppdrag att handla och leverera mat och mediciner till invånare i riskgrupper, de flesta över 70 år och utan hemtjänst.

–   De första dagarna hade vi fem, sex beställningar per dag men det ökade snabbt i takt med att informationen nådde ut. På cirka en månad har vi levererat 218 matbeställningar och gjort 75 apoteksärenden, säger Veronica E Carlsson, FRG-ansvarig.

leverera-mat-jonasnorman-kund-frgalvkarlebywebb           martin-sahlberg-frg-alvkarlebywebb
Jonas Norman, FRG-ansvarig på besök                                   Martin Sahlberg, beredskapssamordnare i Älvkarleby kommun 
med matleverans

Kommunen har avdelat tre heltidstjänster för FRG:t som delas mellan sju personer i ambitionen att flera ska få öva, skaffa erfarenhet och kunna rycka in under den pågående krisen men också inför kommande kriser. Förutom tjänsterna som är tillsatta av kommunen, är även ett antal volontärer verksamma varje vardag. Älvkarleby med sina 9 500 invånare, varav ungefär 20 procent är över 70 år, är en vidsträckt kommun med långa avstånd så det behövs en hel del personal för att klara uppdraget med inköp och utleveranser fem dagar i veckan. Det är ett imponerande arbete som görs till invånarnas nytta men som faktiskt även skänker både glädje och trygghet till de äldre.

–   Telefonsamtal och möten vid leveranserna får gärna ta lite extra tid. Då hinner vi få trevliga pratstunder om allt möjligt med våra ”kunder”.  En del av dem är ganska ensamma eftersom de inte kan ha familj och vänner på besök, då blir kontakten med oss extra viktig, säger Veronica.

I dagsläget har ungefär hälften av landets 290 kommuner en frivillig resursgrupp men endast 53 av dem har aktiverat sin FRG under pågående coronapandemi. I Älvkarleby var det självklart att aktivera gruppen för att ge medborgarna stöd i situationen.

–   Vi är mycket nöjda med det arbete som Veronica och Jonas utför tillsammans med sina medarbetare. De är självgående och vet vad som behöver göras och våra medborgare är tacksamma för servicen och det fina bemötandet. Bättre än så kan det inte bli, säger Martin Sahlberg, beredskapssamordnare på Älvkarleby kommun.