Civilförsvarsförbundet tar på sig ledartröjan

georgios

Pandemin är verklig och på ett eller annat sätt drabbar den oss alla inom samhället. Tyvärr vid skrivande stund eskalerar krisen till följd av covid-19 och sätter oss alla på ovanligt hårda prov och påfrestningar. Vi följer varje dag hjälteinsatserna inom vården och för många av oss innebär krisen en isolering, arbetslöshet, minskande inkomster, social distansering och i de allra värsta fall att en nära anhörig, vän eller bekant har förlorat kampen mot den osynliga fienden. Men även kurser är inställda, årsstämmor är framflyttade och bara de allra nödvändigaste mötena genomförs, många med hjälp av tekniska hjälpmedel och med begränsat antal medlemmar.

Pandemin innebär bland annat att de som är 70+ ska vara extra noga med att inte träffa andra människor. Det är svårt att inte få träffa barn, barnbarn, vänner och bekanta, vi är i grunden sociala varelser. Men om vi ska klara den utmaning vi nu står inför krävs det av oss alla att hålla huvudet kallt, hjärtat varmt och att följa de råd och uppmaningar Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger oss. Det är bara tillsammans vi klarar det och var och en måste ta sitt eget ansvar!

Vi får inte glömma att det kan finnas medlemmar inom förbundet som kan tillhöra riskgruppen.

Behöver ni hjälp med att handla mat, apoteksvaror eller annat är ni alltid välkomna att höra av er!

 

Vårt kansli finns till stöd för er medlemmar, föreningar och distrikten. Även i den mån ni har behov av stöd och rådgivning tveka inte att kontakta oss.

Till skillnad från många andra organisationer är det nu, under en exceptionell krissituation som vi behövs som mest och vi gör skillnad från Norr till Syd.

 

Den överenskommelse som tecknades med MSB den 25 mars 2020 med anledning av covid-19 innebär samordningsansvar gällande FRG – Frivilliga Resursgruppen. Vi tar på oss ledartröjan och vi visar varje dag goda exempel runt i landets kommuner och regioner där vi levererar. Vi kraftsamlar alla frivilliga resurser och genom ett gott samarbete med de övriga Frivilliga Försvarsorganisationer och berörda myndigheter står vi enade mot det fruktansvärda viruset. Detta uppmärksammades både av riksmedia, SKR samt av flera av Regeringens departement.

 

Det är absolut inte tid att kritisera varandra och ifrågasätta varandras kapacitet eller kompetens. Det hjälper inte någon, utan riskerar att ta fokus och energi från vår gemensamma uppgift. I denna kamp är ingen starkare än den svagaste länken. Vi måste hela tiden arbeta för att komplettera och göra varandra bättre.

 

Det är glädjande att se att vi har en tillströmning av nya medlemmar, medmänniskor som vill göra en insats i dessa svåra tider. Vi vill gärna ta tillfälle i akt och hälsa dem varmt välkomna i Civilförsvarsförbundet och vi ser fram emot att våra föreningar tillvaratar dessa resurser på bästa möjliga sätt.

Jag vill även tacka alla förtroendevalda, instruktörer, FRG-medlemmar, anställda och medlemmar för era fantastiska insatser hittills. Vi fortsätter kampen och vi bär Civilförsvarsförbundets märke med stolthet.

 

Jag är fullt medveten att i år blir det ett annorlunda påskfirande men önskar alla en Glad Påsk och var rädda om er!

Georgios Kontorinis
Förbundsordförande