De frivilliga försvarsorganisationerna stödjer samhället under Coronapandemin

Samtliga 18 frivilliga försvarsorganisationer stödjer samhället på olika sätt under den pågående Coronapandemin.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit initiativ till tre olika överenskommelser som på olika sätt hjälper samhället.

Ett är att upprätta en samordningsfunktion för att hålla ihop förfrågningar från myndigheter och regioner som behöver hjälp på olika sätt. På uppdrag av alla frivilliga försvarsorganisationer leds funktionen av Försvarsutbildarna men den kommer att bemannas med personal och förtroendevalda ur flera av organisationerna. Tanken är att samordningsfunktionen ska ta emot förfrågningar om hjälp och säkerställa att de går till den eller de organisationer som har frivilliga som kan lösa uppdraget. Om det är enkla uppdrag som kan lösas utan särskild utbildning så kommer frågan att skickas via de frivilliga försvarsorganisationernas kanslier som i sin tur skickar ut förfrågan till sina medlemmar. Exempel på ett sådant uppdrag kan vara att resa tält i anslutning till ett sjukhus. Om det är en speciell förmåga som efterfrågas så skickas den till de organisationer som har utbildade inom det området. Det kan till exempel handla om medlemmar som har behörighet för ett visst fordon.

 

Vidare vill MSB stärka de frivilliga resursgrupperna (FRG) som finns i 155 kommuner idag. Därför har MSB tecknat en överenskommelse med Sveriges Civilförsvarsförbund om ett samordningsansvar för FRG under krisen. I en FRG ingår medlemmar från olika från olika frivilliga försvarsorganisationer.

– Kommunerna behöver avlastning för att säkerställa att de äldre får hjälp med att stanna hemma. Våra frivilliga vill göra en insats och i organiserade former hjälpa till. Det är människor som dessutom har en bra utbildning för att agera i kriser, säger Svenska Civilförsvarsförbundets ordförande Georgios Kontorinis.

 

Det tredje initiativet är samordnad hjälp till riskgrupper. Svenska Röda Korset, Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner har gjort en överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att hjälpa kommuner att stötta äldre och personer i riskgrupper med matinköp och upphämtning av mediciner. Organisationerna ska samordna sina volontärer runt om i landet och samarbeta med kommuner. Detta är främst tänkt att nyttjas i kommuner där det inte finns en frivillig resursgrupp (FRG).

 

Utöver det här bidrar enskilda medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer på olika sätt utifrån sin egen förmåga. På https://frivilligutbildning.se/civil-krisberedskap/coronapandemin/du-behovs/ har vi listat olika sätt som alla medlemmar kan bidra på.