Information angående Coronaviruset (Covid-19)

Sveriges Civilförsvarsförbund bevakar händelseutvecklingen av coronaviruset och följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten anger.

Sveriges Civilförsvarsförbund bevakar händelseutvecklingen av coronaviruset och följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten anger.
# För tillfället genomför vi vår planerade kurs- och mötesverksamhet. Detta kan dock ändras snabbt. Information kommer då att delges på lämpligt sätt till berörda.
# Personer över 70 år bör undvika att delta på kurs.
# Förbundsstyrelsen har beslutat att i nuläget frångå stadgarna som säger att föreningsstämma ska genomföras senast 31 mars. Det är alltså i år tillåtet att genomföra sina föreningsstämmor även vid senare tidpunkt.

 

Sveriges Civilförsvarsförbund har tillsammans med andra förbund varit på möte med kulturdepartementet med anledning av Coronaviruset

Från förbunden framkom önskemål om att man från departementshåll bör tillåta att man just nu bortser från stadgekraven när det gäller årsmöten i föreningarna. Man vill tillåtas skjuta på föreningsstämmor till en senare tidpunkt. Sannolikt kommer ett sådant uttalande från departementet inom kort.

Sveriges Civilförsvarsförbund informerade om våra insatser för MSB på flygplatserna och tågstationerna. Just nu så fortsätter vi vår kursverksamhet men uppmanar folk som är sjuka eller över 70 år att stanna hemma. Vi genomför inga HLR-kurser av hygieniska skäl. Vi ser att hemberedskapen i samhället ökar men att kunskapen är ganska låg eftersom man har svårt att överblicka vad det egentligen är man behöver ha hemma i den här situationen.

Övriga deltagare vid mötet informerade om att man i möjligaste mån fortsätter att bedriva sin verksamhet, men uttryckte oro för att människors fri- och rättigheter inskränks när tämligen auktoritära beslut fattas runtom i världen. Man påpekade också att språksvårigheter kan göra att alla människor inte har rätt information. En ökning av konflikter i hemmen ökar.

 

Detta gör MSB med anledning av covid-19

  • Har sedan i januari en särskild organisation för hanteringen av covid-19. I praktiken är hela myndigheten mer eller mindre involverad i arbetet med pandemin.
  • Har tagit fram ett planeringsstöd för offentliga aktörer om att förstärka och bemanna verksamhet med utbildade frivilliga.
  • Förbereder riktlinjer och principer för finansiering som berör vår uppdragsverksamhet och vår operativa beredskap/hantering.
  • Håller fortlöpande dialog med oss när ytterligare åtgärder kommer att behöva ske.

 

 Så har MSB omfallsplanerat ordinarie verksamhet

·        Ställt in samordningsmöte inför krisberedskapsveckan

·         Avvaktar vårens strategidag

·         Skjutit fram tilläggsfördelningen

·         Avvaktar med OH-översyn

·         Avvaktar med medlemskampanj

 

bild-krisinformation-stanna-hemma-vid-symptom