Mer skyddsutrustning till det frivilliga försvaret

MSB fyller på sina lager med skyddsutrustning till det frivilliga försvaret för att de ska vara bättre
utrustade när de hjälpa till vid svåra kriser.

MSB och Civilförsvarsförbundet talar med P4 Värmland
Lyssna på intervjun här