Fyrhjuling i allmänhetens tjänst

I Civilförsvarsförbundet Västra Värmland (tidigare Arvika-Eda) finns ATV-gruppen, med resurser som fyrhjulingar, en bandvagn och två terrängbil 11, som kan skickas ut och hjälpa till i olika sammanhang.
Dessutom finns det en båtgrupp med ett tiotal båtägare utbildade av Sjöräddningen. I samarbete med räddningstjänsten och polisen kan dessa hjälpa till vid eftersök på våra sjösystem i kommunerna.

De som har gått FRG-utbildning och har tillgång till fyrhjuling, kan delta i ATV-gruppens hjälpinsatser. Även andra uppdrag än eftersök kan bli aktuella vid stormar eller andra väderrelaterade problem, om mat behöver köras ut till personer som strandats på otillgängliga platser.

Vid skogsbränder kan man hjälpa till med transport av slangar och annat material som underlättar för räddningstjänsten. Om någon av de andra frivilligorganisationerna inom FRG behöver hjälp med transporter, kan det hända att de också kontaktar ATV-gruppen, berättar Nisse Johansen, gruppledare ATV-gruppen.

Idag är det tre personer som turas om att ha telefonjour för hela länet och de ringer i sin tur in de som kan delta vid varje tillfälle. “Vi har en bra dialog med polisen,” berättar Nisse. “Den jourhavande följer polisens information på sociala media och tar kontakt med dem om man tror att en hjälpinsats kan bli aktuell.

Är man intresserad av att göra en insats, kan man kontakta Civilförsvarsförbundet Västra Värmland eller ATV-gruppen direkt. Vill man pröva på att köra tillsammans, så hålls några övningsträffar 2-3 gånger per år, för att skapa eller upprätthålla körvana ihop med sin patrullkamrat.

Läs hela artikeln här!