Förbundsstämman 2019 i Malmö är genomförd!

Det kom 109 ombud samt många observatörer denna stämma. Vi har haft inbjudna talare och gäster samt utställare. Vi har haft 4 påverkans torg där alla fick möjlighet att komma till tals med idéer och förslag.
Trevligt umgänge med musikunderhållning och dans.
Vi har avtackat avgående förbundsordförande Gunilla Nordgren för hennes 6 år i förbundet. Den nya förbundsordföranden heter Georgios Kontorinis som tidigare varit styrelseledamot i förbundet.
Sammanfattningsvis tackar vi alla för två härliga dagar med kreativa möten och i en positiv anda!

/ Tomas Warberg

 

Se fler bilder från årets stämma här!