Välkomna instruktörer!

Civilförsvarsförbundet välkomnar alla nya 2:6-instruktörer, nyutbildade 2019!