Krisberedskapsveckan 6-12 maj 2019

Har du kunskap om vad du ska göra när vardagen inte längre fungerar som vanligt?
Vid ett elavbrott, en storm, en IT-attack eller andra händelser kan viktiga samhällsfunktioner sluta fungera, hur klarar du dig då, vad kan du göra för att ta hand om dig själv och dina nära?

Vatten kanske inte rinner ur kranen, butiken har slut på mat, internet är nere och det börjar bli kallt i bostaden, och så vidare.

Ta del av Krisberedskapsveckan för att öka kunskapen om hur du påverkas och kan förbereda dig för samhällskriser, höjd beredskap och ytterst krig.

Träffa oss i Civilförsvarsförbundet på olika platser, här kan du hitta några aktiviteter:

https://civil.se/krisberedskapsveckan


Länk till aktivitetskartan på bilden här