Ny postadress från den 1 februari

Vi byter postadress från och med den 1 februari –

Smidesvägen 12 (plan 6), 171 41 Solna