Anders Blomqvist, ledamot i Sveriges Civilförsvarsförbund, har gått bort


Anders Blomqvist 1957-2018

Anders Blomqvist, ledamot i Sveriges Civilförsvarsförbund, tillika tf. vd i Civil AB, har hastigt gått bort.

 

Anders valdes in i Förbundsstyrelsen så sent som vid Förbundsstämman 2017, men trots den korta tiden, har hans driv och vilja att bygga upp en välfungerande krisberedskap, burit kraft.

Han var djupt engagerad i migrationsfrågor och hade många planer och initiativ som han ville utveckla i Sveriges beredskap för kris och krig.

 

Vi kommer djupt sakna Anders vänliga och kreativa sinnelag och våra tankar går till hans familj och anhöriga .

 

Förbundsstyrelsen genom

Gunilla Nordgren, Förbundsordförande