Datum för nästa års Krisberedskapsvecka

Tider för nästa års Krisberedskapsvecka är nu fastställt från MSB

6-12 maj (vecka 19) 2019