Skogsbränder och behovet av frivilliga

Just nu brinner det i skogen på många platser i Sverige. FRG (frivilliga resursgruppen) och andra frivilliga är engagerade i flera av bränderna och fyller där en mycket viktig uppgift. Behovet av frivilliga är stort. I kommuner som har tillgång till FRG kan FRG vara en resurs i brandsläckningen men också i allt det kringarbete som behövs för att verksamheten ska fungera bra.

FRG kan också vid behov upprätta en mottagningsstation och ta emot spontanfrivilliga enligt kommunens önskemål. Dessa spontanfrivilliga kan sedan  sättas in där deras tjänster behövs.

Kontakta berörd kommun när det gäller frivilligfrågor och FRG lokalt. Kommuner eller andra myndigheter som har behov av extraresurser från FRG, uppmanas att samarbeta och vid behov låna resurser av varandra. All sådan kontakt bör ske via kommunernas representanter.