Civilförsvarsförbundet medverkade i seminarium om krisberedskap i Almedalen

Under tisdagen genomfördes ett välbesökt seminarium i Civilförsvarsförbundets och Skyddsprodukters gemensamma monter i Almedalen. Ämnet var Din krisberedskap- så förbereder du dig.
Jan Alsander, tf generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet, Lars-Göran Uddholm, brandchef i Södertörns brandförsvarsförbund och Marcus Hartman, chef för kommunikation och marknad i Terracom gav alla sin sin på hur man kan förbereda sig för kriser och i värsta fall krig. Jan Alsander pratade utifrån de enskilda hushållens perspektiv om vad de kan göra för att stärka sin krisberedskap. Lars-Göran Uddholm gav sin syn på kommuners och räddningstjänsters krisberedskap och Marcus Hartman redogjorde för hur Terracom arbetar med krisberedskap. Föreläsarna var eniga om att förberedelserna inför höjd beredskap och krig måste utgå från krisberedskapen där en bra och effektiv krisberedskap ger en bra grund för att utveckla en beredskap för höjd beredskap och krig.

Frivilligas medverkan i krisberedskapen lyftes fram och Lars-Göran, som har stor erfarenhet från olika katastrofer, bland annat den stora skogsbranden i Västmanland, menade att frivilliga är en underskattad resurs i sammanhanget. Han lovordade FRG:s och andra frivilligas insatser under skogsbranden och ville se en utveckling där frivilligas medverkan i krisberedskapen tas med redan på planeringsstadiet.

Från vänster: Marcus Hartman, Jan Alsander, Lars-Göran Uddholm
Från vänster: Marcus Hartman, Jan Alsander, Lars-Göran Uddholm