Krisberedskapsveckan 2018

 

28 maj – 3 juni

Plötsligt händer det att vardagen inte fungerar som vanligt. Vid ett elavbrott, storm, it-attack eller andra allvarliga händelser kan samhällsfunktioner sluta fungera normalt.

Foto: Thomas Henrikson, MSB.

Vatten kanske inte rinner ur kranen, butiken har slut på mat, internet är nere och det börjar bli kallt i bostaden. Vad gör du då för att ta hand om dig själv och dina nära?

Krisberedskapsveckan ska öka kunskapen om hur du påverkas av och kan förbereda dig för samhällskriser, höjd beredskap och ytterst krig.
Träffa oss i Civilförsvarsförbundet på flera platser runt om i Sverige
Se våra aktiviteter på: https://civil.se/krisberedskapsveckan/
Fler aktiviteter från oss och andra organisationer kan du finna på www.frivilligutbildning.se

 

Om krisen eller kriget kommer

I samband med årets Krisberedskapsvecka får alla hushåll i Sverige en broschyr hem i sin brevlåda.

Broschyren heter ”Om krisen eller kriget kommer” och det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som skickar ut den på uppdrag av regeringen.

Syftet med broschyren är att få dig att reflektera över hur du kan hantera din vardag om samhällets service och tjänster inte fungerar på det sätt som du är van vid. Bakgrunden kan vara att landet drabbas av extremt väder, allvarliga olyckor och militära konflikter.

I broschyren ges konkreta råd och tips på hur människor kan förbereda sig på en vardag när samhällsservicen inte fungerar.

–                           Vad innebär höjd beredskap och hur ska du agera?

–                           Vad behöver du för att klara dig i minst tre dygn?

–                           Hur ser din egen beredskap ut?

Broschyren förväntas komma till alla hushåll 29-30 maj.

Civilförsvarsförbundet kommer att finnas på plats på flera håll runt om i landet och informera om krisberedskap. Kolla in våra aktiviteter på: https://civil.se/krisberedskapsveckan/