Lär dig mer om VMA

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.
Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall
utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Radio.

 

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

  • Via radio och TV.
  • Från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
  • Som notis i Sveriges Radios app SR Play

I vissa fall används även: 

  • Varning genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området.
  • Via sms till din mobil om den är registrerad i det drabbade området, eller om den används i närheten.

Nås du av ett VMA, så följ de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i P4 eller på Krisinformation.se. Ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.

Utomhusvarning med tyfoner För det mesta förmedlas VMA via radio och TV, men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallad Hesa Fredrik. Det är utomhussignalerna som testas var tredje månad. Utomhusvarningssignalen ljuder ihållande i sju sekunder med fjorton sekunders tystnad under minst två minuter.

Hör du en sådan utomhusvarningssignal ska du: 

  • Gå inomhus
  • Stänga fönster, dörrar och ventilation
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra. Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser.

Du kan också följa Krisinformation.se via webb, app eller i sociala medier eller SVT för mer information. Utomhussignalen ska alltid följas av ett meddelande i ovan nämnda kanaler.

Utomhusvarningssystemet kan också användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.