Boken om hemberedskap i ny tapping

Bli bättre förberedd!
Med korta avsnitt och enkla tips bidrar ’Boken om hemberedskap’ att göra det enkelt för dig
att själv eller tillsammans i grupp hitta sätt att klara dig vid olika typer av kriser.
Kunskap som ger trygghet om vad du och din familj själv kan göra när allt vänds upp och ned.

Boken tar upp olika situationer och praktiska tips som till exempel: Har du tänkt igenom vad
just du och din familj behöver vid ett strömavbrott? Hur ofta gör du en risk- och
sårbarhetsanalys hemma för att ta reda på hur förberedd just du och din familj är? Hur länge
kan ni klara er? Vilken mat behöver ni? Hur får jag information? Vad behöver ni tänka på där
ni bor? Vem kan ni ta hjälp av?

Hur kan vi bli bättre förberedda i händelse av en kris?
– Det är naturligt för de flesta att ha en förbandslåda hemma för att hjälpa sig själv eller
andra vid olycksfall. Det borde vara lika naturligt att ha utrustning hemma men också
kunskap för att hjälpa sig själv och andra att klara minst 72 timmar utan el, säger Jan
Alsander Civilförsvarsförbundet.

– Att arbeta tillsammans i studiecirkelform med grannar i beredskapsfrågor är i sig en
viktig del av beredskapen. Studier visar att en viktig katastrofföreberedelse är att
känna sina grannar, säger Herman Geijer från ABFs förbundsexpedition.
Boken är framtagen av Civilförsvarsförbundet i samarbete med ABF.

Läs hela pressmeddelandet här