Riksdagsledamot Gunilla Nordgren tar över klubban för Civilförsvarsförbundet

Sveriges Civilförsvarsförbund valde ny styrelse på förbundsstämman 14-15 oktober. Gunilla
Nordgren, riksdagsledamot för moderaterna, valdes av en enig stämma att leda
Civilförsvarsförbundet de närmaste två åren. Hon ersätter Sven Lindgren som efter
fjorton år som förbundets ordförande tackade för sig.
– Civilförsvarsförbundet som rikstäckande krisberedskapsorganisation har en viktig roll i
uppbyggnaden av det nya totalförsvaret, säger Gunilla Nordgren. Vi är redo att bidra med vår
erfarenhet och kunskap om befolknings- och hemskyddet.

 

Hela styrelsen kan du läsa om här.