Lyssna efter Hesa Fredrik på måndag kl 15:00

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”.

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan.

Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen Viktigt Meddelande i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om VMA-testet.

Varningssystemet har testats var tredje månad under de senaste femtio åren.