Krisberedskapsvecka 2018 för stärkt beredskap och riskkommunikation

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har MSB startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. Krisberedskapsveckan 2017 fick ett bra genomslag och nu laddar vi inför kampanjen 2018, den 28 maj-3 juni. Läs mer på www.msb.se