Försvarsuppgörelse stärker försvaret med 2,7 miljarder per år

Regeringen har kommit överens med Moderaterna och
Centerpartiet om ytterligare åtgärder för att öka den operativa förmågan i
krigsförbanden och säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Utöver
tidigare satsningar ska den militära förmågan och förmågan inom totalförsvaret
förstärkas med ytterligare 2,7 miljarder kronor per år 2018-2020.

 

Uppdatering: 40 miljoner kronor av de satsade medlen ska gå till Frivilliga försvarsorganisationer som anses särskilt viktiga.

 

Ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se