Stockholm drabbat av falskt VMA

I går kväll vid 22-tiden hördes VMA/Hesa Fredrik över Stockholm. Många blev oroliga att en allvarligt kris verkligen drabbat Sverige men det var i själva verket ett falskt larm. I samband med uppdatering av VMA-systemet hos SOS Alarm gick ett planerat internt testlarm ut som skarpt larm i delar av Stockholms län.

Det andra misstaget som begicks var att inte sända ut signalen ”Faran över”. I stället lämnades folk åt att själva ta reda på vad som hade hänt. Följden blev att antalet samtal till 112 och 114 14 ökade kraftigt och att MSB:s och polisens hemsidor blev överbelastade när oroade människor sökte information.

Förutom att utreda felorsaken, som kan skada tilltron till samhällets varningssystem, måste också en översyn göras för att kunna hantera riktigt stora anrop från allmänheten vid kriser, både via telefon och internet.

SOS Alarm hänvisar allmänheten att ringa 113 13 för krisinformation i liknande situationer.