Anders J tackar för sig

9 juli är min sista arbetsdag på Civilförsvarsförbundet. Efter ganska exakt åtta år är resan slut som kommunikationsansvarig. Civilförsvarsförbundet har under några års tid genomgått stora ekonomiska neddragningar vilket resulterat i att personalstyrkan minskats radikalt. Min tjänst drogs in i den tredje omorganisationen och tjänsten avslutas formellt nu. Det har varit en fantastisk resa. Jag började med att göra om tidningen från ett blad till en tidning. Genomsvaret blev gott och de återkommande motionerna till stämman om att tidningen skulle göras om upphörde. Under min ”vakt” uppdaterades den grafiska profilen och all produktion som gick genom kommunikationsavdelningen fick enhetligt utformning. Jag var också med i arbetsgrupperna som tog fram vår värdegrund och vår kommunikationsplan, med representation från olika delar av förbundet och med remissförfarande. Precis så det ska gå till i en demokratisk organisation. En förbundsstämma för några år sedan beslutade att namnet Civilförsvarsförbundet ska användas i all utåtriktad kommunikation i hela förbundet, det vill säga nationellt, på distriktsnivå och lokalt. Majoriteten tillämpar stämmans beslut vilket stärker hela Civilförsvarsförbundet något som är särskilt viktigt när förbundet nu är inne i en tid av förändring. Tillsammans blir vi starkare än om vi skulle köra egna lokala race, vilket dessvärre förekommer. Tack till er som satsar på helheten! Vår aktivitet i samband med Kronprinsessan Victorias bröllop är den enskilda aktivitet som jag minns mest. Vi hade åtta Hitta Vilse-centraler, åtta informationsplatser och fem ambulerande hjärtstartarteam som fanns i det område i centrala Stockholm som avsatts för bröllopet. Civilförsvarsförbundets aktivitet bidrog till att rädda livet på minst en person, hjälpte en avsvimmad frivillig som bildade häck, hjälpte flera barn att få tillbaka sina bortkomna föräldrar. Intresset för Civilförsvarsförbundets aktivitet var stort och vi fick bra press både innan, under och efter bröllopet. I samband med det nya organisationsstödet hade jag också förmånen att delta i en del av de kontakter med myndighetsföreträdare och politiker som vi hade samtal med rörande den stora neddragningen om 65 procent för Civilförsvarsförbundets del. Många lovade att hjälpa oss men the end of the day fick vi ändå hantera situationen själva. Resan på Civilförsvarsförbundet har varit fantastisk. Vi har haft mycket roligt tillsammans och kontakterna med alla ni som är Civilförsvarsförbundet har varit mycket givande. Tack för dessa år och lycka till framöver. Sverige behöver en civil frivillig försvarsorganisation med inriktning på befolkningen. Sverige behöver Civilförsvarsförbundet. Jag lämnar dock inte förbundet helt utan har utbildat mig till 2:6-instruktör och avser att verka som det med början efter sommaren. Jag kan heller inte helt släppa mitt djupare intresse för förbundet och har därför anmält mig som observatör till stämman i Sollentuna i höst. Det blir men femte stämma men den första där jag inte deltar som tjänsteman. Allt gott!

 

Anders J Andersson

Tidigare kommunikationsansvarig