Datum spikat för Krisberedskapsveckan 2018

72timmar_web_3

Nu laddar Sverige inför Krisberedskapsveckan 2018, vecka 22 (28 maj-3 juni). Lägg gärna in dessa datum i era föreningars kalendrar redan nu. Med Civilförsvarsförbundets information 72 h och MSB:s ansats kommer vi att fortsätta att påminna om händelser som kan drabba vårt samhälle oavsett årstid.– Det kommer att ordnas kampanjaktiviteter utomhus vilket är ytterligare ett skäl till att Krisberedskapsveckan äger rum på försommaren, menar MSB.Läs mer på MSB.se