Ladda redan nu för höstens Balansera-mera kampanj

Socialstyrelsen har sedan något år tillbaka tagit över fall-int kampanjen som numera kallas Balansera mera. Målet är att minska antalet fallolyckor som drabbar väldigt många varje år och kostar både den enskilde och samhället stora pengar. Fallolyckor är sällan uppmärksammade i den allmänna debatten trots att de utgör en större del av antalet olyckor än vad exempelvis vägtrafiken gör.

Materialet för höstens kampanj är nu klart och ligger på Socialstyrelsens sida för nedladdning. I de lokalföreningar som planerar aktiviteter i ämnet under hösten finns nu alltså material som kan underlätta arbetet: http://www.socialstyrelsen.se/balanseramera

 

Foto: Socialstyrelsen.