Vår roll att värna trygghet och säkerhet

blommor-civil-se

I fredags utsattes Sverige och Stockholm för en fruktansvärd och oacceptabel attack på vår demokrati och trygghet.  Det var en grym handling som är oerhört svår att ta till sig. Under hela helgen har vi fått information och uppdateringar som några av de stora behoven i samband med kriser och samhällsstörningar. Det har känts sakligt, tryggt och i tid. Det som slog mig är hur hjälpsamma människor var mot varandra, även mot dem de inte kände. Det värmde.

Jag har fått frågor om vilken roll Civilförsvarsförbundet och FRG spelade och jag vill gärna utveckla det. FRG kan vid behov kallas in av en kommun vid svåra kriser eller vid behov av hjälp. Just Stockholms stad har ingen FRG varför FRG inte fanns att aktivera. Däremot blev såväl frivilliga resursgruppen i Upplands Väsby uppmanade av kommunen att vara i standby-läge och FRG i Sigtuna hade tät kontakt med kommunen där. Bedömning under fredagen var att Civilförsvarsförbundet centralt inte kunde göra något som underlättade polisens, sjukvårdens eller myndigheters arbete på plats inne vid Drottninggatan. Allt var noga avskärmat, människor ombads att hålla sig inomhus och kollektivtrafik in mot Stockholm City stoppades varför det hade varit svårt att bistå med transportering av strandsatta människor. Jag är övertygad om att de allra flesta spelade en trygg och medmänsklig roll där man befann sig; på en buss, i en folkmassa eller bland familj eller kollegor. Skulle vi ha kommunicerat via vår hemsida? I en sån situation som denna är etablerade kanaler ändå säkrast. Det gick väldigt många rykten om skjutningar på flera olika platser varför det gällde att inte bidra till att sprida sådant som inte var bekräftat. Vi gör klokast i att hänvisa till officiella kanaler som Polisen, Säpo och MSB:s sida Krisinformation.se.

I en händelse behöver man vara källkritisk och motverka risk för ryktesspridning. Det innebär att värdera den information man får och att tänka efter innan man delar den. Det är en god regel att i möjligaste mån alltid söka upp ursprungskällan.

Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris. I Krisinformations olika kanaler får du aktuell information från Polisen, Säpo, Stockholms Stad och andra aktörer som hanterar händelserna i Stockholm.

//Åsa Helldén Ruocco Generalsekreterare

 

Nedan länkar vi till viktiga och trovärdiga länkar.

Till Krisinformation.se

Krisinformation på Twitter

Krisinformation på Facebook

MSB:s tips om källkritik

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Informationen är bekräftad av myndigheter och övriga ansvariga.

1177 Vårdguiden

Om du behöver stöd i samband med de allvarliga händelserna ring Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Till 1177:s sida om händelserna

Kontakt: MSB:s Presstjänst kommunikation@msb.se