Förstärkt satsning på totalförsvaret

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har gemensamt kommit överens om att satsa ytterligare 500 miljoner kronor för att öka försvarsförmågan och förmågan i totalförsvaret. Beslutet är en komplettering till den ekonomiska förstärkning som parterna beslutade om förra året. Satsningarna görs för att bland annat stärka motståndskraften mot cyberangrepp, förstärka Stridsgrupp Gotland med luftvärnsförmåga från och med 2018 och förstärka totalförsvarsplaneringen inklusive ekonomiska resurser att fördelas till kommuner, landsting och länsstyrelser.

Bild: Försvarsgruppen med Mikael Oscarsson (KD), Anders Schröder (MP), Åsa Lindestam (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S), Daniel Bäckström (C) samt Hans Wallmark (M).

Foto: Per Sandström/Regeringskansliet