Hälsning från nationell samordnare krisberedskap

Hej!
Vill skicka en hälsning till alla hemsidebesökare från den nytillträdda nationella samordnaren för krisberedskap. Ska försöka vara synlig här med nyheter och information som rör mitt verksamhetsområde.
Det kan vara svårt att komma fram på telefon därför uppmanar jag den som vill nå mig att i första hand använda e-post, carina.wiro(at)civil.se  🙂
Allt för nu!
/Carina Wiro