Förbundet skapar ny modern och snabbfotad organisation

Säkerhetsfrågorna har de senaste åren kommit högt upp på dagordningen i Sverige. Det handlar inte
bara om att rusta sig för att möta militära hot och väpnade angrepp, utan även om att säkra skydd
mot epidemier och smittsamma sjukdomar, mot samhällsstörningar, terrorism och organiserad
brottslighet.
Framtidens skydd handlar även om att åstadkomma säkra transporter, säkerställa en pålitlig
livsmedelsförsörjning, skydda mot avbrott i energileveranser, förebygga cyberangrepp och fejkade
nyheter för att nämna några av de saker som är viktiga för att trygga människors tilltro till samhället.
Civilförsvarsförbundet utbildar och förbereder egna medlemmar och medlemmar från
andra frivilligorganisationer för att avlasta, komplettera och förstärka statens och kommunernas
resurser vid kriser och olyckor.
För att bättre möta det förändrade omvärldsläget har två nya nationella roller inrättats centralt på
Civilförsvarsförbundet; nationell samordnare för krisberedskap och nationell samordnare för självskydd. De nya rollerna ersätter de tidigare regionalt placerade verksamhetsledarna och utbildningschefen.
Nationell samordnare för krisberedskap blir Carina Wiro och nationell samordnare för självskydd blir Åsa Hagelberg. Båda har tidigare varit verksamhetsledare för varsin region. Kunskapsöverföring kommer att ske löpande under året.

– Det nya uppdraget blir en utmaning samtidigt som det är ett privilegium att jobba med alla de människor som är engagerade i Civilförsvarsförbundet och att utveckla våra koncept, säger Carina Wiro, ny nationell samordnare för krisberedskap.

– Genom de nya rollerna får vi en helhetsbild och kan effektivare samordna verksamheten i hela landet, säger Åsa Hagelberg, ny nationell samordnare för självskydd.