Påminnelse om kurser

Vi vill påminna om två kurser i april med sista anmälningsdag den 25 februari. Det är

 

Fortbildning av FRG-ansvariga i Linköping den 8-9 april

och

Grundutbildning av FRG-ledare i Södertälje den 7-9 april.

 

Anmälan via civil.se under fliken FRG.