Sveriges brist på livsmedelslager vid kris uppmärksammas i SVT

I ett inslag i SVT Rapport och SVT Agenda uppmärksammades i går Sveriges brist på livsmedelslaget vid kris. Civilförsvarsförbundet har arbetat aktivt de senaste åren med att få upp frågan på agendan. Främste pådrivare är förbundsordförande Sven Lindgren. Han är dessutom aktiv i Hushållningssällskapens förbund och har ett brett kontaktnät inom området. I gårdagens sändningar sågs han lyfta frågeställningarna samtidigt som han handlade i en ICA-butik.

Lagom till Almedalsveckan 2015 gav Civilförsvarsförbundet ut boken ”Beredskap i kris – Om livsmedelstrategi och försörjning”. Boken gör en djupdykning i hur det står till med den svenska livsmedelsförsörjningen. Du kan beställa den genom att sätta in 200 kronor per bok (självkostnadspris) på bankgiro 444-0202 (Civil AB) inklusive porto. Glöm inte ange namn och adress. Kvitto bifogas boken (med momsspecifikation). Betalar du in för fler böcker får du kvitto för varje bok.

Länk till inslaget i Agenda med intervju av Sven Lindgren samt inrikesminister Anders Ygeman: Agenda 12 februari 2017

Foto: Från SVT Agenda.