Tekniska problem med hemsidan

Under en tid har vi haft tekniska problem på hemsidan. Ett större problem är åtgärdat men några, även prioriterade sådana, är kvar att lösa. Bland annat har redovisningen för instruktörer drabbats samt funktionen för att skapa ny användare på hemsidan. Vi beklagar detta och ber om överseende. Vår leverantör arbetar med att lösa problemen.