Krisberedskap ligger i tiden

På sistone, både vid rikskonferensen konferensen Folk och försvar och i media har det talats mycket om höjd beredskap, behovet att bygga ett nytt totalförsvar och vikten av civil beredskap. Vår försörjningsgrad nämns, bristen på personal till det nya förvaret likaså. Vikten av att vara källkritisk när man delar nyheter och inlägg i sociala medier och behovet av ökad kunskap om hur jag klarar mig de första dygnen är andra ämnen. Jag tycker att jag läser och hör det överallt.  Men lika lätt kan man nog ignorera frågorna om man har låtit sig invaggas i förvissningen om att det inte rör mig. Det är politikers eller myndigheters ansvar. Muren har ju fallit och vi har haft en lång period av fred.

Svenska hushåll är dåligt förberedda för krissituationer, menar Livsmedelsverket och listar matvaror som vi bör ha hemma för att kunna hantera olika typer av störningar på vårt samhälle. Jag vill ju tro att vi som är engagerade i Civilförsvarsförbundet är bättre föreberedda än andra och därför kan vara ett jätteviktigt stöd lokalt där vi finns om Sverige skulle hamna i ett ansträngt läge. Jag hoppas att ni håller med mig. Jag vet att myndigheter och politiker väl känner till vårt engagemang och vår kunskap.

Hur sårbart är då samhället? Och hur påverkas individen vid en kris? Tidigare rektorn för Försvarshögskolan Karlis Neretnieks, nu generalmajor och knuten till Kungliga Krigsvetenskapsakademien, säger i en intervju att livsmedelsproduktionen och livsmedelsförsörjningen är central i hela beredskapsarbetet. Har vi inte mat betyder allt annat ingenting. Han menar att efter en veckas stängda importvägar skulle Sverige stå utan mat i butikerna.

Vi är allt mer beroende av import av livsmedel och våra egna lager är numera helt obefintliga. Vårt 90-dagarslager ombesörjs av aktörer som kanske finns i Skottland eller någonstans ute i Europa. Dessa lager är heller inte låsta till Sverige.  Therese Frisell, sakkunnig på Livsmedelsverket, instämmer i att läget är allvarligt och menar att vid en blockad skulle maten sina successivt. Redan den första dagen skulle mjölk och färskt bröd ta slut, dag två med störningar i kollektivtrafiken, skulle vi stå utan färskvaror i de flesta affärer, tredje dagen skulle skolor behöva servera rester och mjölken skulle vara slut. Vid en blockad skulle vi redan märka brist på drivmedel under dag tre. Dag fyra och fem skulle vi inte kunna servera mat på skolor och vård- och omsorgsinstitutioner eftersom den tagit slut och drivmedelsbristen skulle tvinga oss att lämna bilen hemma.

Det pratas om höjd beredskap i händelse av krig men även ett långvarigt strömavbrott drabbar oss, framförallt om du bor en bit från tätorter och service. Vi som engagerar oss i de frivilliga försvarsorganisationerna har en viktig roll att spela när det gäller att hålla tilltron till samhället uppe och borga för trygghet för individen. Det som vi inom Civilförsvarsförbundet stått för under våra 80 år sedan grundandet handlar om just trygghet och tillit, till varandra och till samhällets förmåga. Har jag kunskap och är förberedd och har säkerställt behoven av värme, mat, vatten, sömn och korrekt information, kan jag lättare hjälpa andra som kanske saknar kunskapen eller resurser.

I vårt program 72 timmar, som kommer att vara en viktig del i den nationella beredskapsveckan i maj, pekar vi på vad vi kan göra själva och vilka livsmedel man bör ha hemma. Som jag ser det handlar det civila försvaret om vad vi kan göra själva och hur vi kan vara ett stöd till samhället och medmänniskor både när det gäller krisberedskap och självskydd. Jag hoppas och ser framemot att vi stöttar Sverige tillsammans.

Åsa Helldén Ruocco

Generalsekreterare

 

Tips på vad du bör ha hemma