Civilförsvarsförbundet deltar på Folk & Försvar i Sälen

I helgen börjar den återkommande Rikskonferensen Folk och Försvar, den 71 i ordningen enligt uppgift! Konferensen erbjuder ett viktigt tillfälle att diskutera säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap. 2016  2017 års konferens kommer att genomföras den 8-10 januari, på Sälens Högfjällshotell.

Rikskonferensen samlar ca 350 deltagare och 50-60 talare under tre dagar för kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap.

Konferensen, som visserligen inte samlar lika stora skaror som Almedalen på Gotland, uppmanar till möten mellan politiker, aktiva inom organisationer i civilsamhället, ungdomsorganisationer samt representanter för fackliga organisationer, näringsliv och myndigheter. Dessutom är media närvarande hela konferensen.

Civilförsvarsförbundet har fått två platser tilldelat oss men kommer endast att representeras av en deltagare i år på grund av kostnadsskäl. Jag kommer att se till att träffa många beslutsfattare för att diskutera säkerhet och trygghet liksom följa alla föreläsningar och debatter. Den som vill ta del av det som sker, kan följa webbsändningar direkt eller efteråt på Folk och Försvars egen hemsida.

Åsa Helldén Ruocco, Generalsekreterare