GS årskrönika God Jul och Gott Nytt År

Vi närmar oss den tid på året som brukar vara omgärdad av lugn och frid och som många har förmånen att tillbringa tillsammans med familj och nära vänner. Samtidigt är närmare 60 miljoner människor på flykt undan krig och oroligheter, de vet inte var familj och vänner befinner sig. Jag tänker på de hemska bilder från Aleppo vi sett i media de senaste dagarna. Jag tänker även på alla de barn och ungdomar som kommit hit till Sverige via livsfarliga vägar och som nu kommer att tillbringa helgerna på boenden långt från sina familjer. Jag tror vi alla kan enas om att vår omvärld upplevs som allt osäkrare när vi följer nyhetsrapporteringen och ser att samhällsinstitutioner utsätts för attacker. Forskare menar att det i osäkra tider är viktigt att bibehålla allmänhetens förtroende, att ett säkert samhälle kommunicerar. Som jag ser det räcker det inte med att titta på vad samhället gör för medborgarna utan individens egen beredskap är precis lika viktig. Den mjuka infrastrukturen där människor agerar i vardagen är nödvändig för att den hårda ska fungera.

Under min korta tid som generalsekreterare har jag lärt känna Civilförsvarsförbundet som en organisation av människor som verkligen bryr sig. Det är ni som engagerar er för att de lokala föreningarna och distrikten ska fungera, som ordnar aktiviteter för medlemmar, som är instruktörer och informatörer och utbildar i hur man klarar sig om krisen kommer. Det är ni som engagerar er i Frivilliga Resursgruppen, FRG, till stöd för kommuner och länsstyrelser runt om i landet, som deltar med er expertis i akutgrupper och i mottagandet av alla dem som har tvingats lämna sin trygghet hemmavid.  Ni som lägger ner ert engagemang på helger och kvällar. Ni har mitt varmaste tack för det och utan er skulle det inte fungera! Det vi alla gör, bidrar till det samhället behöver; demokratiska processer, folkförankring, trovärdighet och inte minst tillit.

Vilka vill vi vara 2025? Vi vill vara en fortsatt trovärdig och efterfrågad resurs i kriser och samhällsstörningar, ett förbund som lockar och välkomnar mångfald, som utvecklas och utvecklar, ett frivilligstöd som ska vara lätt att samarbeta med för varje kommun, en bra samtalspartner och samordnare av behov före, under och efter kris och samhällsstörande händelser

Kortsiktigt behöver vi ha en ekonomi i balans. Det har under 2016 varit och kommer 2017 att vara ett av de viktigaste områdena att arbeta med. Andra oerhört viktiga områden är att återuppbygga goda relationer med olika parter och här är det glädjande att konstatera att vi är på god väg. Vi ser över arbetssätten på kansliet för att vi ska kunna fortsätta att vara ett stöd till instruktörer, distrikt och föreningar trots minskad personalstyrka. Vi deltar i vårens Krisberedskapsvecka (mer information kommer) tillsammans med övriga frivilliga försvarsorganisationer och MSB för att sprida kundskapen om beredskap och det framtida totalförsvaret.

När jag träffade alla distriktsordföranden den 30 september, nämnde jag att den förändring jag såg framför mig måste ske tillsammans som ett förbund. Något tillsammans blir det ju sällan om man inte ses, eller hörs. Därför vill jag införa nya sätt att kommunicera med er om vad som sker nationellt i förbundet. Från och med 2017 kommer jag att hålla telefonkonferenser med distriktsordförandena på regelbunden basis. Mötena kommer att hållas i närtid efter förbundsstyrelsemötena, i regel fyra gånger per år. När vi har satt möteskalendern för arbetsutskott och förbundsstyrelsemöten, kommer datum för dessa telefonmöten. Syftet med mötena är att i första hand informera om de beslut som fattats av förbundsstyrelsen. Var och en av distriktsordförandena har sedan möjlighet att informera respektive lokalförening.
Informationen kommer också att förmedlas i ett nyhetsbrev efter telefonmötet. Nyhetsbrevet går till alla prenumeranter. Den utökade informationsinsatsen ersätter den tidigare publiceringen av protokollen från förbundsstyrelsens möten.

Jag ser fram emot ett intensivt 2017 där vår kompetens omsätts på det sätt där vi gör som störst nytta. Jag hoppas att ni vill vara med på resan.

Jag önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År!

 

Åsa Helldén Ruocco

Generalsekreterare