MSB genomför krisberedskapsvecka

Veckan 8-12 maj 2017 genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en kampanj för krisberedskap, Krisberedskapsveckan. Civilförsvarsförbundet är inbjudet att medverka. Vi återkommer till hur vår medverkan kommer att se ut när vi fått mer information av MSB.