MSB vill att landets kommuner förbereder sig på krig

Sveriges kommuner måste vara bättre förberedda för att klara kriser men också krig. Det skriver Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, i ett brev till kommunernas säkerhetschefer.

– Vi lyfter fram saker som man kan arbeta med omedelbart, utan några egentliga kostnader, till exempel att se över sitt säkerhetsskydd, hur man hanterar information och ser till att inga obehöriga kan komma åt delar av verksamheten. Kommunerna bör börja titta på sin verksamhet med de glasögonen, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör vid MSB, till Sveriges Radio.

Det ställs krav på operativt tempo, beslutsfattande, informationsdelning, kriskommunikation, flexibilitet, robusthet och att hantera hemliga uppgifter enligt Svenska Dagbladet samt att kommunerna också ska öka säkerhetsskyddet, delta i försvarets krigsövningar, vara med på olika försvarskurser samt medverka till att antalet skyddsrum ökar.

Brevet är en del med MSB:s arbete att fullfölja uppdraget från 2015 från regeringen om uppbyggnad av ett civilt försvar.

– Ingen pekar på att krig är sannolikt, men vi har regeringens uppdrag att planera för det, säger Svante Werger.

Kommunerna kräver nu riktlinjer och statliga medel för att bygga upp krigsberedskapen.

– Det här har legat för fäfot i tio år. Det krävs att regeringen i ett nationellt beslut pekar ut vår uppgift. Vi väntar dessutom på besked om statlig ersättning, säger Jonas Hult, säkerhetschef i Malmö stad till Sydsvenska Dagbladet.