Förbundsstämma 2017

Nästa års förbundsstämma kommer att hållas 14-15 oktober i Sollentuna norr om Stockholm. Kallelse kommer att gå ut enligt stadgarna.