Civila samhället får 35 miljoner för att arbeta med asylsökande

Regeringen har beslutat att organisationer inom det civila samhället och trossamfunden får 35 miljoner kronor för att arbeta med asylsökande och nyanlända. Räknas medel till idrottsrörelsen och folkbildningen med uppgår engångsstödet till 120 miljoner kronor.
Syftet är att göra väntetiden för asylsökande så dräglig som möjligt och underlätta etablering i samhället, för de som får asyl, genom svenskundervisning och sociala mötesplatser. Regeringen räknar med att det civila samhällets aktörer snabbt ska förstärka verksamheter som är riktade till dessa målgrupper.

– Regeringens extra satsning på integration i närsamhället känns verkligen positiv och något som Civilförsvarsförbundet välkomnar, säger generalsekreterare Åsa Helldén Ruocco. Redan idag gör lokalföreningar i Civilförsvarsförbundet i många kommuner mycket för att ta sig an nyanlända och asylsökande och jag ser att vi skulle kunna göra mycket mer tillsammans med såväl barn, unga som vuxna genom såväl de kurser och erbjudanden som vi har, som genom erfarenhetsutbyte. Vi välkomnar alla förslag och verkar gärna för att ansöka om anslag gemensamt.

Beslutet är en tillfällig förstärkning innan ett nytt system för tidiga insatser är på plats och utbyggt i alla delar av landet. Från 2017 får Länsstyrelserna i uppdrag att samordna tidiga insatser för asylsökande.

Bild: Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Åsa Helldén Ruocco. Foto: Anders J Andersson