Hur vill vi att Civilförsvarsförbundet ska vara 2025?

Idag har Framtidsgruppen haft ett möte på kansliet i Stockholm. Förutom jag själv var Mats Brantsberg, Ulla Arvidsson, Matilda Johansson och Kent Ögren här. Gruppen som även består av Ida Texell, och Jonas Bruse har utsetts av Förbundsstyrelsen för att arbeta med hur Civilförsvarsförbundet kan utvecklas för att fortsätta att vara en starkt lokalt, regionalt och nationellt förankrad organisation som ger stöd till individ och samhälle vid kris och samhällsstörningar.

Den stora frågan vi ägnade oss åt idag var; Hur vill vi att Civilförsvarsförbundet ska se ut år 2025? Vi har funnits som förbund med föreningar i snart 80 år. Det är imponerande! Jag tror att nyckeln har varit att vi kunnat anpassa oss till rådande behov för samhället och individen över åren. Men jag tror även att drivkraften har legat i att vi hela tiden blickat framåt och varit bra rustade när det verkligen gällt. Sen måste det handla om den gemenskap det innebär att samlas kring frågor som engagerar oss.Det spännande med att arbeta med en framtidsbild är att man måste vara medveten om sin historia. På så sätt kan man bygga vidare på det som har varit bra och lyckat, och utveckla annat som varit mindre bra.

Hur tycker du som är en del av Civilförsvarsförbundet att vi ska vara när vi är framme vid 2025? Vilka frågor är då viktigast för oss? Hur har vi anpassat oss efter behov i samhället? Hur märks vi?Hur får vi engagemang i hela förbundet med föreningar och distrikt?

Och du som tycker att vi redan gör sådant som vi borde göra 2025, berätta lite om vad ni gör. Jag vill gärna höra mer om det. //Åsa Helldén Ruocco, Generalsekreterare sen i oktober.