Vi behöver fler instruktörer

Just nu söker vi dig som vill bli instruktör i Civilförsvarsförbundet. Som instruktör får du möjlighet att förmedla viktig kunskap till den enskilda människan. Du planerar din utbildningsverksamhet på ett självständigt sätt. Genom utbildningarna kommer du att få möta många nya människor med olika bakgrund och erfarenheter samt besöka nya platser då instruktören oftast kommer till kursdeltagarna.

Som instruktör blir du blir en viktig kugge i samhällets krisberedskap. Du bidrar med din kunskap till ett robustare samhälle med trygga medmänniskor. Du erbjuds en grundutbildning som omfattar cirka fem dagar fördelat på två utbildningstillfällen. Du erbjuds regelbunden fortbildning och möjlighet till utveckling. Dessutom får du arvode för de kurstimmar du genomför.

Utbildningen sker vid två tillfällen under nästa år. Klicka här för att anmäla ditt intresse.