Utbildningstimmar för Din Trygghet

För kurserna inom Din Trygghet – egna åtgärder för säkerhet till vardags och vid kris har vi nu har vi genomfört 3 036 timmar av de 4 400 timmar som är vårt mål för år 2016. Därutöver finns det 1054 inbokade men ännu inte genomförda timmar. Det innebär att det fortfarande finns 310 timmar kvar att boka in och genomföra under hösten.