Redovisning av kurser och uppdrag

Alla redovisningar av uppdrag och kurser genomförda under år 2016 måste redovisas senast den 10 januari 2017. Det gäller både fakturor och kursstatistik.