Sista ordet

Efter 20 intensiva år som generalsekreterare i Sveriges Civilförsvarsförbund har jag bestämt mig för att sluta som anställd i Civilförsvarsförbundet när avtalet upphör. Från den 1 oktober tar en ny generalsekreterare vid.

Som generalsekreterare har jag fått möjligheten att upptäcka och ta vara på det frivilliga och kompetenta engagemang som finns i Civilförsvarsförbundet. Det är ett faktum att staten och kommunerna inte klarar att leverera tillräckligt av skydd och säkerhet till medborgarna utan medborgarnas delaktighet. Det klarar för övrigt inget land av att göra.

Informations- och utbildningsverksamheten, som är avsedd för att öka medborgarnas riskmedvetande och ta vara på deras möjligheter att ta eget ansvar vid kriser, är nödvändig för att skapa insikt om behov och möjligheter hos dem som har förutsättningar att också göra det. FRG har gång efter annan visat att den fungerar som den förstärknings- och avlastningsresurs den är med goda möjligheter att även ta hand om spontant frivilliga. FRG skulle kunna fungera som en plattform i en frivillig del av det civila försvar som ska byggas upp. Befolkningsskyddet är ett område där Civilförsvarsförbundet kan göra stor nytta. För att klara allt detta måste det finnas en föreningsverksamhet som inte är liktydig med ett offentligt uppdrag.

Civilförsvarsförbundet måste emellertid finnas med i en kontext. Förbundet ska inte stå för några soloåkningar inom krisberedskapen och det civila försvaret. En förutsättning är att förbundet blir delaktigt och att det finns utrymme för förslag till lösningar som inte enbart kommer uppifrån. Frivilliga blir nämligen allra bäst när de får eget ansvar och friare händer.Jag hoppas att de politiska beslut som fattats, och som vilar på bred grund i Sveriges riksdag, äntligen omsätts i verkligheten.

Jag kommer att söka ett engagemang på lokal nivå i Civilförsvarsförbundet, men som medlem och frivillig. Jag har nyligen flyttat till Gävle, där jag i fortsättningen kommer att ha min bas.

Tack alla härliga medlemmar för alla utvecklande möten och andra positiva kontakter under alla dessa år! Det är er jag kommer att minnas så länge jag kan.

Anders M. Johansson