Balansera mera äldresatsning från Socialstyrelsen

Varje år vårdas cirka 50 000 personer över 65 år på sjukhus till följd av en fallolycka och cirka 1 000 personer dör. Många av de här olyckorna går att förhindra. Med enkla balansövningar och genom att hitta balansen i kylskåp och medicinskåp kan fallolyckor förebyggas i vardagen.

För att minska antalet fallolyckor genomför Socialstyrelsen i år kampanjen Balansera mera 3 till 9 oktober i år. Socialstyrelsen har tagit över kampanjen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som arrangerade den förra året.

Kampanjmaterial finns på följande länk.